ANBI

Stichting “Roparunteam 1-1-2 Brandweer Rotterdam-Rijnmond”

Bestuur:
Voorzitter: Hans Luijmes
Penningmeester: Jaap van Meggelen
Secretaris: Judith Huijsman
Kamer van Koophandel nr: 52269191

 

Verantwoording 2017-2018

Baten en lasten Stichting “Roparunteam 112 Brandweer Rotterdam Rijnmond” seizoen2017/2018

 De Roparun is een evenement waar elk jaar weer honderden teams zich in het zweet werken voor het goede doel. Team 112 is er trots op één van de teams te kunnen zijn die bijdraagt aan het doel van de organisatie.

“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

In de voorbereiding naar de Roparun 2018 zijn meerdere acties op touw gezet om geld op te halen:

  • De Crazy Bingo
  • De zwemmarathon
  • De collecte
  • De verkoop van loten

    Door alle inspanningen die we hebben geleverd, hebben wij onderstaande balans op kunnen maken voor de periode van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018:

Baten

 

Lasten

 

Sponsoring algemeen €       6.428,50 Uitgaven algemeen €           729,83
Opbrengst Crazy bingo 2 juli 2017 (+ € 530) €       1.075,58 Inschrijfgeld €       3.345,00
Opbrengst Crazy bingo 18 maart 2018 €       2.509,54 Huur touringcar €       1.200,00
Opbrengst zwemmarathon €       2.882,86 Loten €       2.500,00
Opbrengst collecte €         630,70 Overgemaakt aan de Stichting Roparun €       8.828,30
Bijdrage inschrijfgeld VRR €       3.345,00 Rechtstreeks naar de Stichting Roparun €       4.798,55
Loten €       2.600,00 Reservering €       6.325,00
Eigen bijdrage (27 x 50 = 1350-) €       1.350,00 Saldo baten en lasten €           845,96
Saldo girorekening (01-07-2017) €         243,66 Saldo giro- + spaarrekening €       7.170,96
Saldo spaarrekening (01-07-2017) €       7.500,00    
Rente spaarrekening €               6,80    
    Subtotaal: €     27.726,68
Totaal: € 28.572,64 Totaal: €     28.572,64

Namens team 112

Judith Huijsman
Secretaris