ANBI

Stichting “Roparunteam 1-1-2 Brandweer Rotterdam-Rijnmond”

Bestuur:
Voorzitter: Hans Luijmes
Penningmeester: Jaap van Meggelen
Secretaris: Judith Huijsman
Kamer van Koophandel nr: 52269191
RSIN / fiscaal nummer: 8503.70.231

Beloning:
Er worden op geen enkele wijze beloningen of andere financiële vergoedingen aan de bestuursleden uitgekeerd, eventueel gemaakte kosten zoals portokosten worden vergoed en door middel van bonnetjes verantwoord en zijn desgewenst inzichtelijk. De bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger zonder dat daar iets tegenover staat.

 

Verantwoording 2019-2020

Baten en lasten “Stichting Roparunteam 1-1-2 Brandweer Rotterdam Rijnmond” seizoen2019/2020

De Roparun is een evenement dat in het pinksterweekend wordt gehouden en waar elk jaar weer honderden teams zich in het zweet werken voor het goede doel. Het evenement betreft een non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam.

Team 1-1-2 Brandweer Rotterdam-Rijnmond is er trots op één van de teams te kunnen zijn die bijdraagt aan het doel van de Stichting Roparun:

“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

In de voorbereiding naar de Roparun 2020 zijn meerdere acties op touw gezet om geld voor dit doel op te halen:

  • De zwemestafette ‘Hulpverleners te water’
  • De verkoop van loten

Helaas heeft Nederland sinds begin maart 2020 te maken met het Corona- of Covid 19-virus. Dit houdt in dat alle overige geplande activiteiten om geld voor het goede doel bijeen te brengen zijn gecanceld. De organisatie van de Roparun heeft besloten om de Roparun 2020 niet door te laten gaan.

We hopen dat er in 2021 weer meer mogelijkheden zullen zijn om activiteiten te ontplooien.

Door de inspanningen die we hebben geleverd, hebben wij onderstaande balans op kunnen maken voor de periode van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020:

Baten en lasten Stichting Roparunteam 112 Brandweer Rotterdam Rijnmond 2019/2020
Periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.
Baten
Sponsoring algemeen  €                –
Opbrengst zwemmarathon  €     3.720,55
Bijdrage inschrijfgeld VRR  €     3.410,00
Loten  €     2.100,00
Eigen bijdrage  €     1.050,00
Saldo girorekening (01-07-2019)  €     2.777,94
Saldo spaarrekening (01-07-2019)  €     5.000,00
Totaal:  €  18.058,49
Lasten
Uitgaven algemeen  €        258,92
Inschrijfgeld  €     3.130,00
Loten  €     2.500,00
Overgemaakt aan de Stichting Roparun
Rechtstreeks naar de Stichting Roparun
Reservering  €        700,00
Saldo baten en lasten  €  11.469,57
Saldo giro- + spaarrekening  €  12.169,57
Sub-totaal:  €     6.588,92
Totaal:  €  18.058,49

Namens team 112

Hans Luijmes
Voorzitter