ANBI

stichting “Roparunteam 1-1-2 Brandweer Rotterdam-Rijnmond”

Bestuur:
Voorzitter: Hans Luijmes
Penningmeester: Jaap van Meggelen
Secretaris: Martijn de Jonge
Kamer van Koophandel nr: 52269191
RSIN / fiscaal nummer: 8503.70.231

Beloning:
Er worden op geen enkele wijze beloningen of andere financiële vergoedingen aan de bestuursleden uitgekeerd, eventueel gemaakte kosten zoals portokosten worden vergoed en door middel van bonnetjes verantwoord en zijn desgewenst inzichtelijk. De bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger zonder dat daar iets tegenover staat.

Verantwoording 2022-2023

Baten en lasten “Stichting Roparunteam 1-1-2 Brandweer Rotterdam Rijnmond” seizoen 2022-2023

De Roparun is een evenement dat in het pinksterweekend wordt gehouden en waar elk jaar weer honderden teams zich in het zweet werken voor het goede doel. Het evenement betreft oorspronkelijk een non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam.

In de nadagen van de Covid epidemie heeft de Roparunorganisatie besloten om de run geheel op Nederlandse bodem te houden, van de vliegbasis Twenthe via Gelderland, Limburg en Brabant weer terug naar Rotterdam. Hoe de route er in 2024 uit gaat zien dat is nog onbekend.

Team 1-1-2 Brandweer Rotterdam-Rijnmond is er trots op één van de teams te kunnen zijn die bijdraagt aan het doel van de Stichting Roparun:

“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

doel van de Stichting Roparun

In de voorbereiding naar de Roparun 2023 zijn meerdere acties op touw gezet om geld voor dit doel op te halen:

  • De zwemestafette ‘Hulpverleners te water’
  • De verkoop van loten
  • een verkoopactie van wijnpakketten
  • twee avonden bloemschikken
  • een verkoopactie van speculaaspoppen
  • de donatiemodule van de Stichting Roparun

We hopen dat er in 2024 nog meer mogelijkheden zullen zijn om activiteiten te ontplooien.

Door de inspanningen die we hebben geleverd, hebben wij onderstaande balans op kunnen maken voor de periode van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023:

Namens team 112

Hans Luijmes
Voorzitter


Baten en lasten Stichting Roparunteam 112 Brandweer Rotterdam Rijnmond 2022/2023
Periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.
Baten
 
Sponsoring algemeen €     1.235,00
Opbrengst Speculaaspoppen €       542,50
Opbrengst wijnactie €     1.507,50
Opbrengst zwemmarathon €     1.616,84
Opbrengst bloemschikken €        560,00
Blikjesactie €        133,00
Donatie module €     7.986,29
Bijdrage inschrijfgeld VRR €     3.130,00
Loten €     2.500,00
Eigen bijdrage (26 x 75 = 1950,-) €     1.950,00
Saldo betaalrekening (01-07-2022) €     7.542,32
Rente spaarrekening €          14,93
Totaal: €  28.718,38
Lasten
Uitgaven algemeen €     1.494,84
Inschrijfgeld €     3.130,00
Huur touringcar (seizoen 2021-2022) €     1.200,00
Huur touringcar (seizoen 2022-2023) €     1.600,00
Loten €     2.500,00
Overgemaakt aan de Stichting Roparun €     4.268,71
Rechtstreeks naar de Stichting Roparun €     7.986,29
Reservering €     6.825,00
Saldo baten en lasten €       286,46-
Saldo betaalrekening €          38,54
Saldo spaarrekening €     6.500,00
Sub-totaal: €  29.004,84
Totaal: €  28.718,38